SAMDEX Sp. dyrehage. implementerte prosjektet UDA-PBAR.02.01.00-00-0632/23-00 «Motverke de negative effektene av Brexit for SAMDEX Sp. dyrehage. ved å gå inn i et nytt marked» samfinansiert under aktivitetsprogrammet vedrørende det økonomiske bidraget fra reguleringsreserven etter Brexit i delen beregnet på gründere (Re_Open UK Programme), handling nr. 1: Støtte til virksomheter som er negativt påvirket av effektene av Brexit.

Målet med prosjektet var å motvirke de negative effektene av Brexit på SAMDEX-selskapet, knyttet til forverringen av selskapets konkurranseposisjon på det britiske markedet, ved å delta på BAU 2023 messe- og utstillingsarrangement i München med sikte på utvidelse til tysk marked. Formålet med deltakelsen på BAU 2023-messen var for SAMDEX Sp. dyrehage. nye forretningskontakter med potensielle kunder fra det tyske markedet.

Prosjektgjennomføringsperiode: 1.10.2022 – 19.05.2023
Total prosjektverdi: EUR 12 720,49
Verdi av finansiering: EUR 12 008,74

Våre produkter