SAMDEX Sp. Zoo. implementerade projektet UDA-PBAR.02.01.00-00-0632/23-00 ”Att motverka de negativa effekterna av Brexit för SAMDEX Sp. Zoo. genom att gå in på en ny marknad” medfinansierad under verksamhetsprogrammet avseende det ekonomiska bidraget från reserven för anpassning efter Brexit i den del som är avsedd för entreprenörer (Re_Open UK-programmet), åtgärd nr 1: Stöd till företag som påverkas negativt av effekterna av Brexit.

Syftet med projektet var att motverka de negativa effekterna av Brexit på SAMDEX-företaget, relaterade till försämringen av företagets konkurrensposition på den brittiska marknaden, genom att delta i mässan och utställningsevenemanget BAU 2023 i München med syfte att expandera till tyska marknaden. Syftet med deltagandet i BAU 2023-mässan var för SAMDEX Sp. Zoo. nya affärskontakter med potentiella kunder från den tyska marknaden.

Projektgenomförandeperiod: 2022-10-10 – 2023-05-19
Totalt projektvärde: 12 720,49 euro
Fondens värde: 12 008,74 euro

Våra produkter